KWS Afscheider reinigen

Als het risico bestaat dat olie in het afvalwater kan terechtkomen, gelden er strenge milieuvoorschriften. Tankstations, parkings, garages enz. moeten een KWS afscheider plaatsen. Een KWS afscheider houdt de olie (koolwaterstoffen) gescheiden van het andere afvalwater. Zo wordt er enkel afvalwater geloosd, en blijft de olie in de KWS afscheider zitten.

KWS afscheider onderhouden

Een KWS afscheider die intensief gebruikt wordt, moet uiteraard ook onderhouden en gereinigd worden. Een regelmatige reiniging van de KWS afscheider is nodig voor een goede werking. Als er zich te veel slib of olie opstapelt, kan de KWS niet naar behoren werken.

 

Hoe gaan we te werk?

We komen ter plaatse en controleren de KWS afscheider.

  1. Ledigen van de KWS afscheider. Het afvalwater, slib en olie worden opgezogen in onze tank.
  2. Een korte reiniging van de KWS afscheider onder hoge druk.
  3. Het olie-water houdend slib wordt afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum.
  4. Je ontvangt een verwerkingsattest.

 

Een KWS afscheider reinigen is echt specialistenwerk!

 

Wij garanderen jou:

 

✔️ een correcte reiniging van je KWS afscheider

✔️ afvoer van het olie-water slib naar een erkend verwerker

✔️ de juiste verwerkingsattesten

 

 

KWS afscheider reinigen

Reiniging van je KWS afscheider met attest

Wil je graag een offerte ontvangen voor de reiniging van een KWS afscheider op jouw bedrijf? 
Vul je gegevens hieronder in. Wij maken jou een heldere offerte. 

Wij contacteren jou binnen 1 werkdag voor verdere afspraken.