KWS afscheider reinigen

Als het risico bestaat dat olie in het afvalwater kan terechtkomen, gelden er strenge milieuvoorschriften. Tankstations, parkings, garages enz. moeten een KWS afscheider plaatsen. Een KWS afscheider of olie-water afscheider houdt de olie (koolwaterstoffen) gescheiden van het andere afvalwater. Zo wordt er enkel afvalwater geloosd, en blijft de olie in de KWS afscheider zitten.

KWS afscheider onderhouden

Een KWS afscheider die intensief gebruikt wordt, moet uiteraard ook onderhouden en gereinigd worden. Een regelmatige reiniging van de KWS afscheider is nodig voor een goede werking. Als er zich te veel slib of olie opstapelt, kan de KWS niet naar behoren werken.

 

Hoe gaan we te werk?

  1. Korte briefing en aanduiding van de olie-water afscheider
  2. Ledigen van de olie-water afscheider. Het afvalwater, slib en olie worden opgezogen in onze tank.
  3. Reiniging van de olie-water afscheider onder hoge druk. Overal waar het vet of de olie zich heeft opgestapeld, maken we terug schoon. 
  4. Het olie-water houdend slib wordt afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum.
  5. Je ontvangt een verwerkingsattest, met de garantie dat het afvalwater op een correcte manier wordt verwerkt. 

 

Een olie-water afscheider reinigen is echt specialistenwerk!

 

Wij garanderen jou:

 

✔️ een correcte reiniging van je olie-water afscheider

✔️ afvoer van het olie-water slib naar een erkend verwerker

✔️ de juiste verwerkingsattesten

 

 

KWS afscheider reinigen

Reiniging van je olie-water afscheider met attest

Wil je graag een offerte ontvangen voor de reiniging van een olie-water afscheider op jouw bedrijf? 
Vul je gegevens hieronder in. Wij maken jou een heldere offerte. 

Wij contacteren jou binnen 1 werkdag voor verdere afspraken.