Hoe werkt een septische put?

Een septische put verzamelt het huishoudelijk afvalwater, met de bedoeling om het te zuiveren alvorens het in de riolering of gracht terechtkomt.

Werking septische put

Een septische put bestaat uit 2 compartimenten.

Het eerste compartiment dient voor vertering en bezinking van de vaste deeltjes in het afvalwater. Bacteriën zorgen voor de afbraak van de vaste stoffen, waarna ze bezinken op de bodem van de put (slib).

De vloeibare deeltjes van het afvalwater komen in het tweede compartiment terecht via een overloop. Het water ondergaat hier een biologisch afbreekproces en komt daarna in de riolering of gracht terecht.