Wanneer is een septische put verplicht?

  • Wanneer er nog geen gescheiden riolering is aangelegd in jouw straat, ben je verplicht om je afvalwater te lozen via de septische put. Al jouw huishoudelijk afvalwater moet aangesloten zijn, zowel het grijs water (douche, keuken) als het zwart (toilet). De septische put zuivert het afvalwater, zodat het geloosd kan worden in de gracht.

 

  • Als er wel een riolering in je straat ligt, ben je verplicht om hierop aan te sluiten. Het huishoudelijk afvalwater gaat dan eerst naar de zuiveringsinstallatie, en na de zuivering wordt het proper water in een waterloop geloosd. Om het afvalwater vlot tot bij de zuiveringsinstallatie te krijgen en om verstoppingen in het rioleringsnet te voorkomen, ben je in veel gemeenten verplicht om alsnog een septische put te gebruiken. De septische put houdt de vaste deeltjes van het afvalwater vast, zodat die niet in de riolering terechtkomen. 
    In dit geval moet je enkel het zwart afvalwater (toilet) aansluiten op de septische put.